Elektrik motoru sektörü Ar-Ge yatırımlarıyla büyüyecek

Sanayinin kalbini oluşturan elektrik motoru sektörünün, dünya ekonomisindeki rolü gün geçtikte daha fazla artıyor. Sanayi çarkının dönmesi için hayati önemi olan elektrik motoru sektörünün büyümesi ise Ar-Ge yatırımlarıyla mümkün. Verimliliğin üst düzeyde tutulduğu, maliyetlerin azaldığı bir sistemin yaratılması için Ar-Ge yatırımları büyük önem taşıyor.

Türkiye’nin ilk ve tek entegre elektrik motoru üretim tesisi ile sektör lideri Gamak, yüksek verimlilik sağlayan elektrik motorlarının geliştirilmesi için yoğun Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. 2017 tarihinden beri Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış Ar-Ge merkeziyle sınırlı kaynakları en verimli şekilde enerjiye dönüştürecek teknolojilere imza atıyor.

Ar-Ge ile uzun vadede şirket maliyetleri düşüyor

Dünya ekonomisinin bir parçası olmak, pazara yenilikçi ürünler sunarak rekabet yarışında öne çıkmak ve düşük maliyetle daha fazla verim elde etmek için Ar-Ge anahtar rol üstleniyor. Günümüzde sınırlı kaynakların sonuna geldiğimiz gerçeğiyle yüzleşen sektörler inovasyon ve Ar-Ge’nin gücünden yararlanmayı seçiyor. Birçok gelişmiş ülke tüm politikalarını sürdürülebilirlik üzerine inşa ederken, endüstriyel işletmeler tesislerinde Ar-Ge odaklı yenilikçi elektrik motorlarını tercih ediyor. Hatta gelişmiş ülkeler enerji verimliliği sağlayan elektrik motorlarını zorunlu kılıyor.

Bu noktada mevcut elektrik motorlarının dönüştürülmesi, Ar-Ge’ye ayrılan yatırımlar sayesinde gerçekleşiyor. Verimli motorlara dönüşümün sağlanabilmesi için, ulusal ve uluslararası enerji politikalarının da, uyum içerisinde olması ve kullanılması gerekiyor. Farklı sanayilerin kalkınmasını kolaylaştıran Ar-Ge yatırımları, verimlilik sağlayarak uzun vadede şirket maliyetlerini de büyük oranda azaltıyor.

Uluslararası piyasadaki rekabet gücünü arttıracak

Elektrik motorları sektöründe, Ar-Ge yatırımları ile yenilikçi ve enerji verimli ekipman sağlayan firmalar sektörü domine edecektir. Konuyla ilgili yapılan tüm araştırmalar Ar-Ge çalışmalarının ciddi oranda enerji verimlilik sağladığını, bunun şirketlere maliyet kalemlerinde azalma olarak döndüğünü göstermektedir. Son verilere göre yüksek verimli motor kullanımı ile yüzde 10 oranında enerji verimliliği sağlanabilmektedir. Motorun satınalma maliyeti, ortalama motor ömrü boyunca toplam maliyetinin yüzde 2’lik kısmına denk gelmektedir. Motorun harcadığı enerji ise toplam maliyetinin %98’i … Bu noktada Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi bu sektörün gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlarken, uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü de arttırıyor.

Gamak’ın Ar-Ge çalışmalarının merkezinde enerji verimliliği var

Gamak Makina Ar-Ge Merkezi 39 tam ve yarı zamanlı araştırmacı personel kadrosu ile Ar-Ge, Ür-Ge ve Tasarım olarak sınıflandırılmış başlıklar altında çalışmalarına devam ediyor. Ar-Ge merkezi olarak kabul edildiği tarihten bu yana 24 adet tamamlanmış ve devreye alınmış proje ve hali hazırda 9 adet de devam etmekte olan projesi bulunuyor.

Gamak ana çalışma alanını; alçak ve orta gerilim asenkron elektrik motorları ve yenilenebilir enerjiler alanında kullanılan asenkron tek beslemeli ve çift beslemeli jeneratörler olarak tanımlıyor. Enerji verimli motorlar ve uluslararası alanda her pazara uygun rekabetçi ürün tasarımı ve üretimi firmanın ana faaliyet alanları …

Yıllık cironun yüzde 6’sı Ar-Ge yatırımlarına ayrılıyor

Geleceği şekillendiren teknolojileri, elektrik motoru sektörüne entegre eden Gamak, yıllık cirosunun yüzde 6’sını Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarına ayırıyor. Gamak Makina Sanayi Ar-Ge merkezi; üretim altyapısında bulunan hassas işleme makineleri ve Tasarım / Kalıphane departmanları ile ürün doğrulamadan devreye almaya ve saha performansına kadar tüm süreçleri kendi öz imkanları ile gerçekleştiriyor.

 

Gamak; Türkiye’deki elektrik motoru sektöründeki gelişimini sürdürecek ve dünya devleriyle rekabet etmesini sağlayacak Ar-Ge çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir